پکیج اطلاع رسانی

پکیج برنز

پکیج نقره

پکیج طلایی

درج در بخش وبینارهای ویژه

درج در بخش وبینارهای ویژه

درج در بخش وبینارهای ویژه

شبکه های مجازی و سایتهای تبلیغاتی و ارسال نوتیفیکیشن

شبکه های مجازی و سایتهای تبلیغاتی و ارسال نوتیفیکیشن

شبکه های مجازی و سایتهای تبلیغاتی و ارسال نوتیفیکیشن

ارسال ایمیل

ارسال ایمیل

ارسال ایمیل

با پشیبانی اختصاصی

با پشیبانی اختصاصی

ارسال پیامک

رایگان

۶۰۰ هزار تومان

۱۲۰۰ هزار تومان

برگزاری وبینار در سامانه آموزش کاملا رایگان می باشد

مگر اینکه بخواهید از پکیج های نقره و طلایی استفاده نمائید و نیازی نیست

حتی برای تعرفه خود نرم افزار مبلغی را بپردازید.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است